رعایط و ضوابط خدمات فروش طرح

از نظر حقوقی، دانلود طرح های سایت alishadmani.ir به عنوان فروشنده و کاربر اینترنتی سفارش دهنده به عنوان خریدار تلقی می شوند.

  • دانلود طرح بر مبنای نوع و مقداری صورت می گیرد که خریدار آن را در فروشگاه اینترنتی  alishadmani.ir دانلود نموده است.
  • فروشنده به هنگام تائید سفارش طرح ، پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال میگردد .
  • فروشگاه اینترنتی  alishadmani.ir موظف است در صورت هرگونه اخلال در زمان دانلود لینک اصلی طرح را برای خریدار ارسال نماید .
  • خریدار با دانلود طرح های درخواستی خود رضایت خود را از نوع طرح ابراز می نماید.
  • خریدار موظف است در صورت انتخاب طرح مبلغ قابل پرداخت را به صورت آنلاین بپردازد. در صورت عدم پرداخت آنلاین در موعد تعیین شده توسط سایت پرداخت امن زرین پال ، دانلود طرح لغو و فسخ میشود .